Novinky

1 2 > >>

Podpora překladu do více jazyků (17.1.2016)

Tento překladový systém je vytvořen obecně pro překlad do více jazyků. Prozatím zde byla možnost překladu do češtiny a slovenštiny. Ovšem jelikož o překlad do češtiny není příliš zájem, tak by se měl tento web více zaměřit na překlad do dalších jazyků a širší skupinu překladatelů. Z tohoto důvodu je zde postupně doplňována podpora pro anglické uživatelské rozhraní. Nyní nově bylo přidáno jazykově závislé URL stránek. České a anglické rozhraní má nyní odlišnou adresu a tedy tento web budou moci lépe zpracovávat Internetové vyhledávače. Podpora pro anglické rozhraní bude průběžně vylepšována což může naopak způsobit nefunkčnost některých částí webu. (chronos)

Testovací server (21.5.2014)

Spustil jsem testovací český server, který je volně přístupný. S českou databází. Všechny potřebné informace najdete sekci "Servery" nebo přímo na adrese http://maron-virt.zdechov.net/MaNGOSPage/. Běží na verzi 1.12.1. (maron)

Fórum (25.1.2014)

Nově můžete využít Fórum na hlášení chyb, návrhů na zlepšení nebo obecnou diskuzi. V příspěvcích můžete využít bbkód. (maron)

Překlad předmětů/objektů (17.1.2014)

Nově addon verze 2.4.3 a vyšší překládá herní objekty (poštovní schránka, židle, směrové tabule, atd.), názvy a popisky předmětů. Zastánci nepřekládání názvů si pořád mohou vygenerovat addon bez těchto překladů. Toto vylepšení se projeví i v souhrnné instalaci češtiny. (maron)

Classic/Vanilla (7.1.2014)

Nově si můžete stáhnout češtinu pro verzi: 1.12.1 hry nazývanou také Classic/Vanilla. Najdete ke stažení v sekci: Stahování. A tím je seznam kompletní a proto si můžete stáhnout češtinu na libovolný datadisk hry. (maron)

Stažení češtiny (2.1.2014)

Nově si můžete stáhnout instalaci češtiny do 3 verzí wow: The Burning Crusade (2.4.3), Wrath of the Lich King (3.3.5a), Cataclysm (4.3.4). Dále si můžete stáhnout addon pro překlad textů na oficiálních serverech Mists of Pandaria (5.4.x). Vše naleznete v sekci Stahování. Také pokud vám vygenerovaná čeština nevyhovuje, můžete si vyexportovat vlastní výběr v sekci Exporty. (maron)

Opraveno padání hry (24.12.2013)

Opraveno chybové ukončení hry při nainstalované češtině způsobované špatnými překlady v lua scriptech. Nyní již by hra neměla padat. Pokud se vám tak stane, můžete mě zde na stránkách informovat. (maron)

Automaticky generovaná čeština (14.12.2013)

Nově se automaticky každý den generuje instalace češtiny pro klienty. Instalace češtiny je určena pro hráče hrající na neoficiálních serverech s verzí 3.3.5a. Instalace počeští rozhraní hry, kouzla, herní tipy, obrazovku přihlášení, výpravy, texty knížek, texty NPC aj. Texty jsou generovány od všech uživatelů, proto pokud přeložíte nějaký text, můžete si stáhnout na druhý den aktualizovanou verzi češtiny včetně svého přeloženého textu. (maron)

AoWoW (14.12.2013)

Opravil jsem automatickou aktualizaci AoWoW. Znovu nyní můžete jednoduše vyhledávat spojitosti mezi texty (například všechny kouzla povolání) a pomocí tlačítka "Překládat" najít text v systému a přeložit. Příští den se přeložený text zobrazí v AoWoW. (maron)

Klonování exportů (26.8.2013)

Nově je možné si vytvářet kopie exportů ostatních překladatelů pomocí funkce Klonování. Díky tomu je možné rychle vytvořit svůj vlastní export, se kterým je pak možné dále pracovat a průběžně jej vylepšovat. (chronos)

Obnovení projektu (3.2.2013)

Projekt je opět online po delší době, kdy byl neaktualizovaný a následně nedostupný. Nově by se o něj měl starat Hkarta, který projevil zájem a přislíbil aktivní překlad v rámci svých možností a také aktualizace a vývoj systému. Cesta k dokončení překladu je náročná a k tomu se ještě texty s příchodem dvou nových datadisků opět významně obměnily. Mimo to komunita kolem WoW serverů se za poslední roky zmenšila a vývoj emulátorů nezvládá držet krok s vydáváním nových datadisků a verzí klienta. Bude tedy nejvhodnější se především zaměřit při překladu na již ověřenou verzi 3.3.5a. Avšak nic nebrání také zpřístupnění a překládání textů pro novější verze, aby projekt neustrnul na jedné určité verzi. Samotní překladatelé by si měli vybrat, kterou verzi budou upřednostňovat. (chronos)

Dočasná nedostupnost (19.10.2011)

Od neděle 16. října do dnešního dne nebyl web v provozu. Bylo to z důvodu přeinstalování operačního systému. Dnes byl překladový systém zprovozněn a můžete pokračovat v překládání. (maron)

Balíček CzechWoW 3.3.5a (9.9.2010)

Zveřejněn český instalační balík pro verzi klienta 3.3.5a. Odkaz ke stažení naleznete v sekci Soubory nebo také přímo zde: Instalace_CzechWoW_3.3.5a_2010-09-09.exe (chronos)

Aktualizace na verzi 3.3.5a (23.8.2010)

Texty zaktualizovány na verzi 3.3.5a. (chronos)

Aktualizace na verzi 3.3.3a (22.4.2010)

Nově jsou všechny texty zaktualizovány na verzi klienta 3.3.3a. (chronos)

Generování addonu (12.4.2010)

Opraveno generování addonu. Nyní již by mělo jít bez problému vygenerovat addon pouze s určitými překlady. Např. addon překládající pouze výpravy. (maron)

Automatické přeložení stejných textů (8.4.2010)

Nově při dokončování překladu probíhá automatický překlad i dle dílčích částí celého překladu. Pak tedy text, který obsahuje stejné jen některé části bude částečně přeložen také a bude zařazen do rozpracovaných. Pokud systém zjistí, že všechny části daného překladu jsou již dokončeny, tak celý překlad označí jako hotový. Díky tomu je možné hromadně překládat různé názvy, zatímco popisy a další doplňující informace lze pak později dopřekládat. (chronos)

Oprava DBC exportu (4.4.2010)

Opraven struktura exportovaných DBC souborů. (chronos)

Zvýraznění přeložených slov (17.3.2010)

U překládání výprav, textů knížek a překladů jim podobných je důležité překládat stejně jména postav ve výpravě a v samotném překladu jmen. Nyní pokud je některé jméno v překladu nalezeno je zvýrazněno barvou. Pokud na něj namíříte myší je zobrazeno jak je toto jméno přeloženo, pokud není přeloženo je vhodné aby jste toto jméno přeložili zároveň s překládaným překladem. Dále se také zvýrazňují slova přidaná do slovníčku, kde také můžete vidět překlad po namíření myší na toto slovo. (maron)

Heroes of Fantasy plně česky (15.3.2010)

Server Heroes of Fantasy nyní přechází na plnou podporu překladu do češtiny s využitím textů z tohoto systému. Nově je nasazen i překlad všech částí uživatelského rozhraní hry včetně přihlašovací obrazovky, kterou nedokáže překladový Addon přeložit. Tento překladový systém je sice otevřený a jeho cílem je podporovat češtinu na mnoha serverech vedených různými týmy, ovšem až nyní se první server nasazuje češtinu v masivním měřítku a podporuje tak aktivně tento projekt. (chronos)

Test server Titans (11.3.2010)

Svět Titans s mnoha povolenými GM příkazy opět běží. Lze jej opět využívat pro testování překladů a rychlejší pohyb ve hře. Více informací získáte v menu "Test server". (chronos)

Aktualizace na verzi 3.3.2 (7.3.2010)

Proběhla aktualizace klientských textů na verzi 3.3.2. Předchozí aktualizace se nezdařila, proto jsem vrátil zálohu těchto tabulek a nyní by již mělo být vše v pořádku. (maron)

Přesměrování z AoWoW na překlad (3.3.2010)

Do prohlížeče databáze AoWoW bylo přidáno tlačítko pro překlad. Tlačítko se nachází vedle tlačítka "wowhead" v pravo nahoře. Toto tlačítko vás přesměruje na překlad s příslušným identifikačním číslem, kde můžete můžete začít překládat. Tlačítko je viditelné u úkolů, předmětů, herních objektů, jmen npc a kouzel. Díky tomu můžete snáze překládat úkoly zadávané jedním npc, nebo například kouzla od určitého povolání. (maron)

Vylepšení addonu (21.2.2010)

V addonu opraveno překládání tutoriálu. Doprogramováno překládání dalších řádků tooltipů. Zvýšena stabilita addonu.
U exportu novějších verzí addonu se exportují i starší texty, které nemají vliv na verzi clienta. (maron)

Vývoj addonu (16.2.2010)

Nyní je možné vyexportovat addon pro verzi 3.3.0, který je kompatibilní i s verzí 3.3.2. Addon se stále vyvíjí a v této fázi dochází k pádům wow při zapnutém addonu. Pokud se i vám wow vypíná s errorem můžete zakázat překlad interface, který tuto chybu způsobuje (/czwow interface). Dále pokud si vyexportujete addon verze vyšší než 3.2.2 vyexportujete si jej bez textů výprav, npc, knížek. Tyto texty můžete doplnit ze starší verze nakopírováním souborů s názvem končícím "_1" nebo "_2". (maron)

Automatická aktualizace textů AoWoW (14.2.2010)

Obnoven export překladů do systému AoWoW. Nyní se bude provádět automaticky každý den. Jako zdroj dat je použit export 25 a texty jsou vybírány automaticky od všech překladatelů přičemž překladatelé s vyšším dosaženým XP mají při exportu přednost. (chronos)

Aktualizace na verzi 3.2.2a (1.2.2010)

Byla provedena aktualizace textů z UDB databáze na poslední vydanou: UDB release 0.11.6: "Rise of the Phoenix" Core 8734 for 3.2.2a. A aktualizace textů z dbc a lua souborů z klienta verze 3.3.0. (maron)

Vylepšení seznamu týmů (29.12.2009)

Byl doplněn seznam překladatelských týmů nově o možnost zadat URL stránek týmu a u každého týmu se zaznamenává nově datum vzniku a vedoucí týmu, který má možnost měnit nastavení týmu. (chronos)

Vlastní nastavitelné exporty (28.12.2009)

Nově mají všichni překladatelé možnost vytvářet své vlastní exporty, které budou uchovány přímo v systému a tedy lze na ně snadněji přímo odkazovat z jiných stránek.
U exportů lze volit od kterých překladatelů a v jakém pořadí budou texty brány, z jakých překladových skupin, v jakých jazycích, v jakém datovém formátu budou texty exportovány a pro jakou verzi herního klienta bude export sestaven. (chronos)

maron (25.8.2009)

Nově nyní se při uložení jednoho kouzla uloží všechny jeho Úrovně (Rank). To by mělo značně urychlit překlad kouzel. (maron)

maron (15.8.2009)

Majitele oficiálních účtů určitě potěší nová verze addonu 3.2.0, kde nově kromě obvyklých věcí překládá i názvy výprav. Vyhledávat v originálním názvu jde přes stisknutí <shift> při otevřeném chatu. Také by měl hlásit méně chybových hlášení typu "Toto může používat pouze blizz..", i když úplně nevymizely. (maron)

chronos (8.8.2009)

Nově mají překladatelé možnost využít při překládání pomocného WoW světa na serveru Heroes of Fantasy GM realmu Titans. Více informací zde. (chronos)

maron (25.7.2009)

Tak nyní tu máte k dispozici tak žádané "Achievementy". Tyto úspěchy můžete směle překládat a také by měly být k dispozici formou nového exportu do dbc souborů. (maron)

maron (25.7.2009)

Nyní si můžete vyexportovat soubory dbc, ale kvůli náročnosti exportu nelze exportovat přímo. Export probíhá přes následující noc po zadání příkazu. Vyexportované soubory si pak můžete stáhnout příští den od zadání příkazu v sekci Stahování. (maron)

maron (15.7.2009)

V překladovém systému byl zaveden nově zaveden systém verzí. Jak se vyvíjí wow, autoři vydávají patche (3.0.9, 3.1.3 ...), s každou novou verzí se některé texty změní, některé přibudou a některé zůstávají stejné. Při vydání nového patche provedeme import textů a změny tímto provedené můžete sledovat pod odkazem Změny v textech(Odkaz je k nalezení v sekci "Zdroje dat"). Doporučuji překládat pouze nejnovější verze textů. Text bude uložen s identifikací verze té, která se vám vlevo zobrazí jako předloha. (maron)

chronos (5.6.2009)

Vylepšen slovníček. Nyní může každý překladatel pod svým jménem překlady přidávat, upravovat a mazat. Doplněna podpora slovníku pro více jazyků. (chronos)

maron (21.4.2009)

Nyní můžete poslat kamarádovi odkaz na stažení překladu podle vašeho nastavení exportu. (maron)

maron (15.4.2009)

V exportu bylo rozděleno generování addonu pro verzi 2.x.x a 3.x.x. Pro verzi 2.x.x již dále nebude addon vyvíjen. A verze 3.x.x je zatím pouze testovací a není plně funkční. Můžete si ji vyzkoušet a své připomínky psát například zde do Shoutboxu. (maron)

maron (10.4.2009)

Přidána vyhledávací databáze podobná WoWHeadu nazvaná AoWoW. Tato vyhledávací databáze obsahuje přeložené texty a bude se pravidelně aktualizovat. Zde můžete vyhledávat výpravy i podle přeloženého názvu a není již důvod je nepřekládat. (maron)

maron (19.3.2009)

U překládání některých textů máte nově možnost "Vyhledat v názvech". Po kliknutí se otevře slovníček přeložených názvů. Naležené názvy by jste měli překládat stejně, popřípadě přeložit nepřeložené názvy.
Nově také ve statistice dokončení se zobrazuje odhadovaný, potřebný čas pro dokončení. (maron)
1 2 > >>
Verze: 1.0 Revize: 900 (10.4.2024)   Zdrojové soubory   Novinky