Registrace nového uživatele
Pozorně si přečtěte pokyny k překladu a řiďte se jimi. Překládat je nutno včetně háčků a čárek!

Jsi člověk?
Jméno:
Heslo:
Potvrzení Hesla:
E-mail:
Normálně budu překládat do:
Patřím do týmu:
Upřednostněná verze klienta:
Vyberte pravidla, kterými se při překladu chcete řídit:Překládám ve jménech pouze slova jasného významu jako Les, Město (Stormwind city => Město Stormwind)
Za přeloženým jménem nechávám ještě původní jméno v uvozovkách (Stormwind city => Město Stormwind "Stormwind city")
Jména nepřekládám (Stormwind city => Stormwind city)
Překládám jména i jako složeniny (Stormwind city => Město Větrnébouře)
Ve svých překladech používám tykání (You have learned => Naučil jsi se)
Ve svých překladech používám vykání (You have learned => Naučil jste se)
Používám tykání i vykání, podle situace.
Verze: 1.0 Revize: 900 (10.4.2024)   Zdrojové soubory   Novinky